Enquisas Omnibus

Enquisas Omnibus

Desde o seu inicio, Sondaxe creou e puxo en marcha a primeira e a única enquisa ómnibus eminentemente galega.
Cunha periodicidade mensual e unha mostra de poboación xeral de 400 galegos, desde 1991, vimos realizando unha enquisa deste tipo en Galicia, cun deseño flexible en función das necesidades da clientela e adaptado a todos os presupostos.
Unha mesma enquisa con preguntas de distintos/as clientes/as. Compártense variables xerais de clasificación, que se corresponden ás características socioeconómicas das persoas enquisadas, mentres que os resultados das preguntas restantes quedan reservadas, exclusivamente, ao cliente que as encarga.