Xefe Área de Proxectos
Carlos Cigarrán Valea

Xefa Área Técnica
Ana Barbosa Vázquez

Responsable Traballo de Campo
Lucía Sixto Cribeiro

Responsable de Contact Center
Iria López Cillero

Responsable de Sistemas
Rafael Vázquez Fernández

Administración
Irene Galán Rapp