Proceso de selección de Sondaxe

Este cuestionario ofrece a posibilidade de incorporación á base de datos de candidatos/as, utilizada habitualmente nos procesos de selección de Sondaxe.

Forma parte dos nosos obxectivos "identificar aos candidatos máis idóneos" e "prestar atención a calquera profesional que desexe entrar en contacto con nós".

Seriedade, calidade, profesionalidade, metodoloxía, experiencia e coñecemento do mercado é o que aporta o noso equipo de profesionais especializados en selección, captación e busca de profesionais de diferentes niveis.

Os datos que figuran a continuación serven como orientación da súa candidatura e, automaticamente, dano de alta na nosa base de datos.

Datos persoais