Marketing Convencional

Marketing Convencional

A investigación de mercados ou márketing convencional busca a análise de todos os factores que interveñen no mercado, ben cara un produto concreto ou ben cara un público obxectivo susceptible de ser o seu consumidor.
Entre os estudos máis demandados dentro deste apartado encontrámonos os seguintes:

 

•    Estudos de implantación de produto
•    Análise e xacementos de mercados
•    Estudos financeiros e corporativos
•    Impacto e estratexias de mercado
•    Tendencias e análise comercial por áreas xeográficas
•    Estudo da competencia
•    Estudos de hábitos e motivacións de consumo.