Marketing Social

Marketing Social

Esta é unha das seccións máis atendida dentro da actividade de Sondaxe, cunha ampla experiencia en todo tipo de estudos relacionados coas actitudes, valores etc. correspondentes aos máis diversos sectores e actividades da empresa privada, da administración, das institucións ou dos medios de comunicación. Entre as temáticas ou sectores que acostumamos analizar destacan os seguintes:
  • Mulleres
  • Xuventude
  • Terceira Idade
  • Inmigración
  • Drogodependencias
  • Seguridade cidadá
  • Desemprego