Telemarketing

Telemarketing

A través dos mellores equipos técnicos e humanos, cun Contact Center de máis de 30 postos, ampliable sen límite, proporcionamos aos nosos clientes a base necesaria para buscar clientes potenciais, analizar os resultados dun negocio, marcar o produto, atender á nosa clientela etc.

Ademais da nosa experiencia neste terreo,  posuímos bases de datos que posibilitan dirixirnos a un público obxectivo preciso, así como os medios técnicos máis innovadores (consulte a nosa sección de Servizos).