CAPI

CAPI

Ademais, o noso esforzo por contar cos medios e coas técnicas máis innovadoras do sector demoscópico, en Sondaxe posuímos a loxística para a realización de entrevistas persoais asistidas por ordenador, coñecida como Computer Assisted Personal Interviewing.

Nestas enquisas, cada entrevistador/ora emprega un ordenador portátil para a lectura de cuestionarios e para introducir as respostas. O propio ordenador ocúpase de comprobar os filtros, xestionar as cotas do estudo e a coherencia nos saltos das preguntas; mentres que a remisión da información tamén se axiliza de maneira notable.