CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Este sistema de enquisas telefónicas implica múltiples vantaxes, como o aforro de custos, a rapidez de realización dos estudos ou da análise de datos.
Ademais dos medios técnicos e humanos necesarios, posuímos unha ampla experiencia na utilización desta ferramenta de traballo demoscópico, tanto en estudos para ámbito a nivel rexional, nacional e/ou internacional.
O noso rigor e a nosa eficacia no emprego desta plataforma foron máis que probados en traballos para distintos organismos, empresas e/ou medios de comunicación.