Contact Center

Contact Center

Sondaxe dispón dun Centro de Contactos IP de última xeración (Nortel Contact Center Suite 6.0), deseñado para obter información en tempo real, intercambio de datos e outras funcións avanzadas de xestión de chamadas.
Mediante o Contact Center Manager Server  é posible realizar a selección de axentes que atenden os servizos, así como a clasificación destes por perfís.
Entre as funcionalidades principais do noso Contact Center, sinalamos as seguintes:

  • Potente enrutamento por perfís (skillsets): baseado nas habilidades, significa que os/as clientes/as poden orientar intelixentemente as chamadas entrantes, segundo o  necesiten, e os axentes que estean máis capacitados para satisfacer as súas necesidades.
  • Xestión de chamadas adaptable: unha linguaxe script, flexible e completa, que permite personalizar decisións de enrutamento de chamadas e o seu tratamento baseándose nos procesos propios de negocio.
  • Gráficas en tempo real: as pantallas con gráficas en tempo real proporcionan unha instantánea  da xestión do centro de chamadas de cara a ver estatísticas personalizadas do rendemento para unha resposta inmediata en función das condicións cambiantes.
  • Completo seguimento de chamadas e de informes personalizados: con informes estándar e a capacidade para personalizar informes de históricos, Contact Center Manager ofrece unha xestión exhaustiva para explorar a información máis valiosa de cara a afrontar decisións no seu negocio.
Cliente/a Web – os/as clientes/as con Contact Center Manager poden sacar partido dunha aplicación cliente reducida, baseada nun navegador que introduce ferramentas de xestión de calidade e simplifica a xestión e configuración de axentes no Contact Center.
Cando o centro de contactos recibe unha chamada entrante, o servidor Contact Center Manager encárgase de filtrala en función da información facilitada pola rede, como o número marcado, o número que chamou , a información sobre a ruta de enlace ou o código de área da persoa que chama, coa fin de determinar o enrutamento que debe aplicarse  á chamada. Poden utilizarse tamén outros datos como a hora do día, o día da semana, a data do ano ou a actividade á que se dedica o centro de chamadas para determinar o mellor xeito de atendela.


  • Telerreclutamento
  • Telemarketing
  • Recepción / emisión de chamadas
  • Atención
  • Envío de mensaxes
  • Marketing telefónico