Ademais dos estudos, enquisas, barómetros, seguimentos, sondaxes electorais e demais información dispoñible a través dos servizos da hemeroteca de La Voz de Galicia, Sondaxe pon a disposición do público en xeral e dos/as investigadores/oras, en particular, as publicacións que realiza, así como outras fontes de información como son as enquisas en liña.